Press info

General information

Publiska informācija, saskaņā ar noslēgto līgumu 2020.g.

Izpildot Līgumu, norādam, ka Federācija un attiecīgais pasākums - gaisa kuģu apdrošināšana un tehniskā aprīkojuma uzturēšana sporta treniņu un sacensību vajadzībām - tiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem

Budžeta tāme Līguma ietvaros, EUR: 3500-apdrošināšana, 500-inventāra noma, 955-apkopes ierīces un materiāli, 800-aviācijas degviela treniņlidojumiem, 500-semināru organizēšanas izevumi

Informācija par biedrības biedriem ir pieejama tikai saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu. Biedrības "Latvijas gaisa balonu sporta savienība" darbībai nav noteikta kontrolējošā institūcija.

Press releases ( under construction, please be patient )

Photo Gallery 19th World championship Debrecen

LGBSS Logo IZM Logo IZM Logo LSFP Logo LSFP Logo